Budowa CH Astoria w Bydgoszczy

Na budowie Centrum Handlowego Astoria w Bydgoszczy wykonaliśmy kompleksowe zabezpieczenie wykopu w technologii mieszanej, a mianowicie:

  • ścianki tymczasowe z grodzic stalowych
  • ścianki stałe z grodzic stalowych G62 i PU32
  • palisada z kolumn jet-grouting

Roboty prowadzone były przy użyciu wibromłotów pracujących w oparciu o technologię wysokich częstotliwości, ponieważ plac budowy sąsiaduje zobiektami zabytkowymi i mieszkaniowymi. Dodatkowo prowadzony był stały monitoring drgań.