Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Romana Dmowskiego we Wrocławiu

Od stycznia do czerwca 2014 roku wykonywaliśmy tymczasowe zabezpieczenie wykopu dla budynku przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu.
Nasz zakres obejmował:
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych długości do 9m - 68 mb,
- rozparcie ścianki szczelnej,
- monitoring drgań sąsiedniej zabudowy,
- palisadę jet-grouting średnicy 600 mm na odcinku 13,5 mb, zbrojoną kształtownikami stalowymi.