Budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Balickiej w Krakowie

To kolejna budowa, na której wykonaliśmy ściankę berlińską. Podstawę ścianki stanowiły dwuteowniki IPE300 długości 6m.