Przebudowa DK1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy

W ramach przebudowy DK1 i DK86 w Tychach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres robót obejmował następujące etapy:
palisada z pali CFA średnicy 800 mm w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Przemysłowej, gwoździe gruntowe dla wiaduktu nad ul. Piłsudskiego, wzmocnienie podłoża dla zabezpieczenia konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego w rejonie wiaduktu nad Al. Niepodległości
w zakresie pali jet-grouting średnicy 1300 mm, kotew gruntowych nośności  kN, belki żelbetowej, robót ziemnych.
Termin realizacji: kwiecień - sierpień 2014