Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

W ramach ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka wykonaliśmy ścianki szczelne wraz z robotami
towarzyszącymi. Nasz zakres obejmował:
- wbicie stałych ścianek szczelnych GU16-400 długości do 14m na odcinku ok. 1.500mb,
- wbicie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż oczepów stalowych, kleszczy, podłużnic, ściągów.
Termin realizacji: listopad 2010r. - kwiecień 2014r.