Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej wzdłuż rzeki Soły wraz z rozbudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 – zabezpieczenie pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu

Dla zabezpieczenia pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu wykonaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 650 mm długości 10m, zbrojone dwuteownikiem IPE 330.