Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku” ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

Wzdłuż Kanału Płonie wykonaliśmy stałą kotwioną ściankę szczelną kombinowaną z grodzic stalowych Larsen 703. Zakres wykonywany przez naszą firmę obejmował:
- wbicie grodzic stalowych Larsen 703 10/10 z łącznikiem Omega 17 jako umocnienie lewego brzegu Kanału Płonie, grodzice
długości 19,8m - 1.050 mb,
- montaż kotew gruntowych w systemie DYWIDAG DYWI DRILL T76-1200 długości 26mb - 623 szt.,
- palisada w technologii iniekcji jet-grouting średnicy 500 mm zbrojona kształtownikami IPE300 - 14mb.