Modernizacja obiektów inżynieryjnych w torze nr 1 i 2, odc. Psary – Góra Włodowska

W ramach modernizacji obiektów inżynieryjnych linii kolejowej Psary - Góra Włodowska wbijaliśmy dwuteowniki HEB300 oraz
grodzice stalowe G62. Roboty prowadzone były w godzinach nocnych, w trakcie przerw w ruchu kolejowym.