Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa - Gdynia, przepust w km 313,1+40

Od sierpnia 2011 roku wykonujemy przepust w km 313,1+40 linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia, metodą przewiertu rur
stalową średnicy 2400 x 25 mm długości 27 mb wraz z przeciąganiem rury stalowej średnicy 2020 x 20 mm.