Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Nasielsk

W ramach modernizacji linii kolejowej E65 na terenie LCS Nasielsk wykonujemy ściankę szczelną z grodzic stalowych