Modernizacja 13 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Strzałki - Idzikowice tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 4 na szlaku Strzałki - Idzikowice wykonaliśmy tymczasowe ścianki szczelne na kilku obiektach inżynierskich. Roboty częściowo prowadzone były w trakcie nocnych wyłączeń napięcia sieci trakcyjnych.
Długość wbijanych grodzic - od 10m do 16m. Termin realizacji: luty 2014r. - luty 2015r.