Dostawa instalacji cyklotronowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną w Krakowie przy ul. Radzikowskiego Nr 152

Od czerwca 2012 roku realizujemy roboty na budowie instalacji cyklotronowej dla PAN przy ul. Radzikowskiego w Krakowie. Nasz zakres robót obejmuje wykonanie kolumn DSM średnicy 800 mm długości do 10,5 m oraz ścianek szczelnych z grodzic stalowych GU16-400 długości do 17m.