Budynek Produkcyjno – Biurowy w Dobczycach

Wykonanie kolumn DSM o średnicy 800mm zbrojonych kształtownikiem stalowym HEB100 o długości 4,0m