Budowa zespołu biurowego Enterprise Park przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie

Zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką szczelną z grodzic stalowych GU16-400 długości 10m na odcinku ok. 50 mb na budowie zespołu biurowego Enterprise przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie. Ścianka kotwiona w systemie GONAR R51N. Termin realizacji: sierpień - grudzień 2011r