Budowa ulicy Sielskiej w Osztynie - etap III

Na budowie ulicy Sielskiej w Olsztynie wykonaliśmy zabezpieczenie czynnego torowiska na czas budowy i przesuwania konstrukcji wiaduktu.
Wykonaliśmy:
- mury oporowej z grodzic stalowych G62 w gat.18G2 na długości 92 mb,
- ściankę tymczasową z grodzic stalowych G62 długości do 16 m na odcinku 160 mb,
- montaż i demontaż ram z kształtownika HEB400 - 90 t.
Termin realizacji: sierpień 2005r. - sierpień 2006r.