Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

Dla kolejnego etapu budowy stopnia wodnego na Odrze w Malczycach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne.
Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- ścianka szczelna z grodzic GU16-400 z pozostawieniem grodzic w gruncie na odcinku ponad 700 mb,
- demontaż grodzic stalowych na odcinku ok. 200 mb,
- mikropale TITAN 103/51 o długości 14m - 67 szt.
- próbne obciążenie mikropali.
Termin realizacji: maj 2014r. / grudzień 2014r.