Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją elektryczną przepompowni ścieków oraz przebudowa odc. kanalizacji sanitarnej w m. Świnna Poręba gm. Mucharz

Przewierty sterowane rurami HDPE średnicy 140x12,7 mm o długości 370 mb wykonaliśmy końcem 2012 roku na budowie sieci wodociągowej w m. Świnna Poręba, gm. Mucharz.