Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze LCS Działdowo

Na terenie LCS Działdowo w ramach modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa - Gdańsk, wykonaliśmy zabezpieczenie wykopów oraz kolumny DSM.
Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- ścianka szczelna z grodzic GU16-400 jako zabezpieczenie wykopu na czas budowy 6 obiektów inżynierskich,
- kolumny DSM średnicy 800mm długości do 4,9m - 322 szt.
- projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu.
Termin realizacji: grudzień 2012 r. / czerwiec 2014 r.