Budowa mostu przez rzekę Białą przy ul. Kołłątaja w Białymstoku

W okresie od lipca do września 2005 roku wykonaliśmy następujące roboty na budowie mostu przez rzekę Białą w Białymstoku:
- palisada oraz korek w technologii jet-grouting,
- zabezpieczenie wykopu tymczasową i stałą ścianką z grodzic G46.