Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica - Wolbrom - Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na od-cinku Tunel - Bukowno - Sosnowiec Płd."

Okres realizacji: 10.2018 r. - 03.2019 r.

ETP Kanały Mazurskie

ETP Kanały Mazurskie