Budowa budynku hotelowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja w Krakowie

Na budowie obiektu hotelowego przy ul. 3 Maja w Krakowie wykonaliśmy tymczasowe zabezpieczenia wykopu w postaci ścianki z grodzic stalowych na odcinku 335 mb (długość grodzic do 14 m) wraz z odwodnieniem wykopu

Okres realizacji: 01.2017 r. - 12.2017 r.