Horyzontalne przewierty sterowane (Horizontal Direct Drilling - HDD) stosuje się do wykonania przewiertów z poziomu terenu w celu ominięcia przeszkód typu rzeka, droga, torowisko itp. Technologia ta ma zastosowanie do budowy:
- linii energetycznych, telefonicznych, kablowych, światłowodowych itp.,
- rurociągów tłocznych (wodociąg, gazociąg, kanalizacja),
- ściągów dla obudowy ścian wykopu.

Zakres zastosowania:
- ciągi o średnicach od 60 mm wykonywane prostoliniowo lub po łuku.

Sprzęt stosowany przez naszą firmę do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych:
- wiertnica Vermeer D80x100 o sile uciągu i przepychania 36t oraz maksymalnym momencie obrotowym 13560Nm przy 90
obr/min.
- wiertnica Vermeer D24x40 o sile uciągu i przepychania ponad 10t oraz maksymalnym momencie obrotowym 5423Nm przy 130 obr/min.
- wiertnica Vermeer D16x20A o sile uciągu 7t oraz maksymalnym momencie obrotowym 2712Nm przy 157 obr/min,
oraz maszyny pomocnicze w postaci mieszalników, recyclerów, urządzeń do lokalizacji uzbrojenia oraz kontroli trasy przewiertu.

Narzędzia potrzebne do wykonania prac związanych z przewiertami są zaprojektowane i wykonane przez naszą Firmę mają możliwość
elastycznego dostosowania się do różnorodnych warunków gruntowych i terenowych.