W sytuacjach, w których wymagane jest ułożenie bezwykopowo sieci o bardzo małych spadkach, nasza firma wykonuje prace w technologii mikrotunelowania. Technologia ta daje możliwość stałej kontroli spadku podczas wykonywania przewiertu. Każde zadanie dotyczące mikrotunelingu rozpatrywane jest pod kątem doboru odpowiedniej maszyny, prawidłowego i dokładnego wykonania bloków oporowych, usytuowania komór itp.
Przewierty w technologii mikrotunelingu wykonuje się dla budowy rurociągów dla przesyłu w sposób grawitacyjny lub tłoczny wszelkiego rodzaju mediów, m.in.:
- kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda, c.o.,
- rurociągi technologiczne, przemysłowe, np. do przesyłu pary, gazów, cieczy specjalnych itp.
Stosowane są rury stalowe, żelbetowe, kamionkowe oraz HDPE. Wykonujemy również przepusty o przekroju skrzynkowym. Prace te prowadzone są bezwykopowo pod przeszkodami typu drogi, tory, rzeki w terenach mocno zurbanizowanych w celu uniknięcia dewastacji terenu jak również w przypadku płytko położonych sieci instalacyjny nadmiernie utrudniających lub uniemożliwiających roboty ziemne.

Nasza Firma prowadzi prace przewiertowe kompleksowo, przy użyciu własnego sprzętu i materiałów, wraz z wykonaniem tymczasowych komór nadawczych i odbiorczych, odpowiedniego bloku oporowego, oraz ewentualnym przeciąganiem rur przewodowych i wypełnieniem wolnej przestrzeni pomiędzy rurami. Do wykonania powyższych prac wykorzystuje się wiertnice poziome o odpowiednio dobranych parametrach pracy, tj. moment obrotowy oraz siły wciskającej rury, a także maszyny pomocnicze typu żurawie samochodowe, agregaty prądotwórcze itp.